Edukacja przez komputer

Ucząc się z pomocą komputera dziecko wielokrotnie może powtarzać te same wiadomości,czynności,

tak długo aż samo zdecyduje, że opanował je już na tyle iż może przejść do następnego ćwiczenia.

Pozytywna reakcja komputera daje dziecku wiele radości, podbudowuje jego system wartości.

Dzięki korzystaniu z komputera podczas nauki dziecko opanuje podstawowe umiejętności

wykorzystywane podczas pracy z komputerem,są to umiejętności takie jak:

  • znajomość klawiatury,
  • sposób użycia wybranych klawiszy,
  • posługiwanie się myszką.

Tak więc dzięki temu dziecko również wzbogaca podstawową wiedzę z zakresu informatyki.

Dzięki takiej metodzie edukacji

dziecko samo uczy się wybierania informacji

co znacznie ułatwi mu naukę w następnych latach nauki.