Edukacja przez komputer

Drodzy Rodzice!

Bielska prywatna szkoła podstawowa mieści się w budynku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Oprócz oddziałów klasowych znajdujących się na parterze i pierwszym piętrze budynku, posiadamy również laboratorium lingwistyki komputerowej, własną salę gimnastyczną oraz laboratorium komputerowe, bibliotekę, stołówkę i sklepik. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej szkoły!Warunki finansowe:

Wpisowe: 100zł

Czesne: 500 zł/ miesiąc (płatne przez 10 miesięcy w roku) w miesiącach letnich 50% 

Pierwszy rok nauki: ZA DARMO!
 

Oferta:

- prowadzimy naukę w klasach liczących do 15 osób- w ten sposób zapewniamy komfort nauki i doskonałą atmosferę stymulującą dziecko do rozwoju własnych zainteresowań, 

- starannie dobieramy programy nauczania do zajęć edukacyjnych, zgodnie z programem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN),

- zapewniamy wykwalifikowaną i przyjazną dziecku kadrę pedagogiczną, która go wspiera w jego rozwoju i motywuje do podejmowania kreatywnych wyzwań (konkursy szkolne i poza szkolne oraz zawody sportowe), 

- zapewniamy dodatkowe zajęcia z języków obcych oraz zajęcia dla dzieci z robotyki z Lego Mindstorms

- oferujemy zwiększoną liczbę godzin zajęć komputerowych prowadzonych w pracowniach komputerowych (osobne stanowiska dla każdego dziecka, dostęp do Internetu),

- zapewniamy bogaty program zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań w tym: kółko przyrodnicze, zajęcia plastyczne i muzyczne, kółko teatralne i warsztaty młodego inżyniera,

- dodatkowo oferujemy zróżnicowane zajęcia sportowe: basen, taniec, wycieczki po szlakach Podbeskidzia.

 

Zachęcamy do zapoznania się z istotnymi dokumentami:


Zaświadczenie o wpisie do ewidencji


Zaświadczenie


Decyzja Prezydenta Miasta Bielska – Białej w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej


Decyzja

ZAPRASZAMY!!!